KAU­PUN­KI­­TUT­KIMUS TA

Tut­kit­tua tie­toa ja tut­ki­mus­yh­teis­työ­tä
kes­tä­vän kau­pun­kike­hi­tyk­sen tu­ek­si

Uutiskirje