Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat nousussa mutta eivät vielä yllä pandemiaa edeltävälle tasolle

Liikenteen volyymi on Helsingin seudulla seurannut väestön ja talouden kehitystä, mutta yhteys katkesi pandemian myötä. Henkilöliikenteen matkustajamäärät kääntyivät nousuun sekä Helsingin seudun joukkoliikenteessä että Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime vuoden kesän jälkeen. Määrät olivat kuitenkin kuluvan vuoden alkupuolella vielä kaukana vuoden 2019 tasosta. Tiedot käyvät ilmi Kaupunkitutkimus TA:n toteuttamasta Helsingin seudun toimialakatsauksesta 3/2022, joka luotaa liikenteen tilaa Helsingin seudulla ja tekee ajankohtaisen katsauksen seudun suhdanteisiin.

Liikenteen volyymi on Helsingin seudulla pitkään seurannut väestön ja talouden muutosta. Seudun väestönkasvu hidastui ja tuotanto laski pandemiavuonna 2020, mutta ne palasivat selvälle kasvu-uralle viime vuoden jälkipuolelta alkaen. Talouden ja väestökehityksen yhteys liikenteen volyymiin katkesi pandemian ja sen myötä yleistyneen etätyön seurauksena vuonna 2020, jolloin joukkoliikenteen matkustajamäärät supistuivat yli kolmanneksella. Moottoriajoneuvoliikenteen volyymi väheni yli kymmenyksellä, eli selvästi vähemmän kuin joukkoliikenteen. Vuonna 2021 joukkoliikenteen lasku jatkui, kun taas ajoneuvoliikenne kääntyi loivaan kasvuun.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät kääntyivät nousuun vasta vuoden 2021 jälkipuolella ja kasvu jatkui kuluvan vuoden alkupuolella, mutta volyymi oli edelleen 30 % pienempi kuin vuonna 2019. Tätä selittää osittaisen etätyön muuttuminen pitkäaikaiseksi ilmiöksi sekä liikkujien siirtymä joukkoliikenteestä muihin kulkumuotoihin. Moottoriajoneuvoliikenteen – josta suurin osa on henkilöautoliikennettä – volyymi kasvoi hieman vuoden 2022 alkupuolella, mutta pysyi selvästi vuoden 2019 tason alapuolella. Arkivuorokausien liikenne jakautuu tasaisemmin päiväajan tuntien välillä kuin ennen pandemiaa. Tämän myötä seudun liikenteen aamu- ja iltapäiväruuhkat ovat lieventyneet viime vuosikymmeneen verrattuna.

Kaukoliikenteen matkustajamäärät laskivat jyrkästi sekä Helsingin satamassa että Helsinki-Vantaan lentoasemalla vuonna 2020 edellisten vuosien huipputasosta. Sataman matkustajaliikenne väheni runsaaseen kolmannekseen ja lentoasemalla neljännekseen. Kaukoliikenne kasvoi voimakkaasti varsinkin lentoliikenteessä 2010-luvun jälkipuolella. Matkustajamäärät romahtivat vuoden 2020 poikkeusoloissa dramaattisesti: Helsinki-Vantaan lentoasemalla yli 75 % ja Helsingin satamassa lähes 60 % edelliseen vuoteen verrattuna. Alimmillaan matkustajamäärät olivat vuoden 2021 alkupuolella, mutta vuoden jälkipuolella määrät kääntyivät nousuun, joka jatkui kuluvan vuoden alkupuolella. Silti kuluvan vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden matkustajamäärä jäi satamassa alle 60 %:iin ja lentoasemalla noin 50 %:iin vuoden 2019 vastaavan jakson määristä.

Artikkelin tietolähteet
Liikennevirasto: tieliikenne valta- ja kantateillä.
HSL: Joukkoliikenteen matkustajat HSL-alueella.
Helsingin kaupunkiympäristö: Liikennemäärät koronan aikana.
Finnavia: Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajaliikenne.
Helsingin Satama: Helsingin Sataman matkustajaliikenne.

Lue lisää toimialakatsauksista Helsingin seudun kauppakamarin sivuilta.

Helsingin seudun toimialakatsaus 4/2023 -julkaisun kansikuva