Helsingin seudun kasvu sakkaa – asunto- ja toimitilarakentaminen hidastuu vuonna 2023

Helsingin seudun tuotannon trendi pysyi ennakkoarvion mukaan kuluneella kolmannella vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa samalla tasolla kuin vuosi sitten. Kustannusten voimakas nousu hidasti merkittävästi tuotannon reaalisen arvon kehitystä erityisesti teollisuudessa, rakentamisessa ja kaupan alalla. Asunto- ja toimitilarakentamisen arvioidaan hidastuvan vuonna 2023, selviää 28. joulukuuta 2022 julkistetusta Helsingin seudun toimialakatsauksesta 4/2022.

Helsingin seudulla valmistuneiden asuinrakennusten volyymi oli lähes 1,5 miljoonaa kerrosneliömetriä kuluvan vuoden kolmanteen neljännekseen ulottuvalla vuoden pituisella jaksolla. Valmistuneen kerrosalan määrä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla vuodesta 2019 alkaen. Sen sijaan asuinrakennusten aloitusten volyymi on ollut laskusuunnassa kuluvan vuoden alusta asti. Asuinrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien kerrosala kääntyi laskuun jo vuoden 2021 jälkipuolella. Lupien ja aloitusten perusteella voidaan ennakoida, että valmistuneiden asuinrakennusten volyymi tulee laskemaan Helsingin seudulla huomattavasti vuonna 2023.

Valmistuneiden uusien asuntojen lukumäärä oli lähes 18 000 vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen ulottuvalla vuoden pituisella jaksolla. Määrä on pysynyt lähes samalla tasolla viimeiset neljä vuotta. Viime vuosikymmenellä asuntoja valmistui vuosittain keskimäärin noin 10 000 vuoteen 2017 asti, jolloin määrä lähti kasvuun. Lukumäärän kasvua vauhditti valmistuneiden asuntojen keskikoon pieneneminen 2010-luvun alkupuolen noin 80 neliöstä viime vuosien alle 60 neliöön. Asuntotuotannon kasvu on suuntautunut asuinkerrostaloihin, joiden asunnot ovat pienempiä kuin pientaloissa. Pientalojen osuus valmistuneesta kerrosalasta oli lähes puolet 2010-luvun alussa, mutta laski neljännekseen viime vuosikymmenen lopulla. Vuonna 2022 pientalojen osuus kääntyi kuitenkin nousuun kerrostalojen kustannuksella.

Helsingin seudulla valmistuneiden toimitilarakennusten (muut kuin asuinrakennukset) volyymi nousi yli 1,2 miljoonaan kerrosneliöön vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen ulottuvalla vuoden pituisella jaksolla. Myös toimitilarakentamisessa voidaan rakennushankkeiden aloitusten ja rakennuslupien perusteella ennakoida, että volyymi tulee laskemaan vuonna 2023. Toimitilarakentamisen ajalliset vaihtelut ovat erittäin voimakkaita, johtuen muun muassa suurten rakennuskohteiden aloituksen ja valmistumisen ajoittumisesta.

Helsingin seudulle valmistuneesta toimitilakerrosalasta lähes 40 % oli logistiikkarakennuksia (liikenne ja varastointi) vuodesta 2010 vuoteen 2022 ulottuvalla jaksolla. Palvelurakennusten (koulutus-, sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä kokoontumisrakennukset) osuus on ollut vajaa viidennes. Liike- ja toimistorakennusten osuus on kummankin runsas kymmenys. Teollisuusrakennusten osuus on selvästi näitä pienempi.

Artikkelin tietolähde
Tilastokeskus, rakennus- ja asuntotuotantotilasto. Vuoden 2022 tiedot perustuvat jakson 10/2021–09/2022
ennakkotietoihin.

Lue lisää toimialakatsauksista Helsingin seudun kauppakamarin sivuilta.