Helsingin seudun väestö kasvaa taas voimakkaasti, mutta kuntien välillä on suuria eroja

Tarkastelimme Helsingin seudun väestökehitystä osana Helsingin seudun kauppakamarin elokuun Suhdannepulssia. Kävi ilmi, että koronapandemian aikainen väestönkasvun hidastuminen on taittunut ja kuluvan vuoden alkupuolella väestönkasvu kiihtyi uusiin lukemiin ennätyksellisen vilkkaan maahanmuuton ansiosta. Helsingin seudun sisällä kuntien väliset erot väestökehityksessä ovat merkittäviä. Alentuneen syntyvyyden ja väestön ikääntymisen vuoksi luonnollisen väestönmuutoksen trendi on Helsingin seudullakin ollut laskeva jo … Lue lisää

Museoista mammonaa? Museotoimintaan käytetyt eurot maksavat itsensä takaisin useita reittejä

Tilannekuva Cyprien Gaillardin näyttelystä HUMPTY/DUMPTY, Palais de Tokyo, Pariisi, 2022

Kaikille lienee selvää, että museotoiminta ei ole ensisijaisesti taloudellista toimintaa. Jos museolle mielitään saada valtion tukea, sitä ei lain mukaan edes saa ylläpitää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Museolain tavoitteena on sitä vastoin Nämä tavoitteet ovat hyvinkin yhteneväisiä elämää ja elinvoimaisuutta tavoittelevan kaupunkikehityksen kanssa. Museoiden toiminnalla on yhtä kaikki myös taloudellinen ulottuvuutensa. Museot tarvitsevat rahoitusta ja tuloja … Lue lisää

Helsingin seudun kasvu sakkaa – asunto- ja toimitilarakentaminen hidastuu vuonna 2023

Helsingin seudun tuotannon trendi pysyi ennakkoarvion mukaan kuluneella kolmannella vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa samalla tasolla kuin vuosi sitten. Kustannusten voimakas nousu hidasti merkittävästi tuotannon reaalisen arvon kehitystä erityisesti teollisuudessa, rakentamisessa ja kaupan alalla.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat nousussa mutta eivät vielä yllä pandemiaa edeltävälle tasolle

Liikenteen volyymi on Helsingin seudulla seurannut väestön ja talouden kehitystä, mutta yhteys katkesi pandemian myötä. Henkilöliikenteen matkustajamäärät kääntyivät nousuun sekä Helsingin seudun joukkoliikenteessä että Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime vuoden kesän jälkeen. Määrät olivat kuitenkin kuluvan vuoden alkupuolella vielä kaukana vuoden 2019 tasosta. Tiedot käyvät ilmi Kaupunkitutkimus TA:n toteuttamasta Helsingin seudun toimialakatsauksesta 3/2022, joka … Lue lisää

Väkeä muuttaa nyt vilkkaasti Helsingin seudun kuntien välillä, opiskelijat valuvat alueelta pois

Helsingin seudun yritysten suhdanneodotukset ovat heikentyneet Ukrainassa käytävän sodan vaikutuksesta erityisesti teollisuudessa, rakentamisessa ja palvelualoilla. Seudun tuotannossa näkyy pientä kasvua, mutta kustannusten voimakas nousu painaa liiketoimintaa. Seudun kuntien välinen muutto käy vilkkaana. Väkeä muuttaa myös aiempaa enemmän pois Helsingin seudulta, selviää Kaupunkitutkimus TA:n toteuttamasta Helsingin seudun toimialakatsauksesta 2/2022. Helsingin seudun väestökehitys on palautunut hitaasti koronaviruspandemian … Lue lisää

Työllisyys kasvoi voimakkaasti vuonna 2021 – työttömien määrä ei silti vähentynyt

Helsingin seudun työllisyys kasvoi voimakkaasti vuonna 2021. Kasvusta suuri osa tuli osa-aikaisten työsuhteiden lisäyksestä. Työllisyysaste nousi lähes kaikissa ikäryhmissä, eniten yli 60-vuotiaissa. Työvoiman ulkopuolelta siirryttiin aktiivisesti työllisiksi. Sen sijaan työttömien määrä ei vähentynyt. Nämä tiedot yhdessä laajemman suhdannekuvan kanssa julkistettiin 6.4.2022 osana Kaupunkitutkimus TA:n yhdessä Helsingin seudun kauppakamarin kanssa toimittamaa Helsingin seudun toimialakatsausta 1/2022. Pandemia … Lue lisää