Helsingin seudun väestö kasvaa taas voimakkaasti, mutta kuntien välillä on suuria eroja

Tarkastelimme Helsingin seudun väestökehitystä osana Helsingin seudun kauppakamarin elokuun Suhdannepulssia. Kävi ilmi, että koronapandemian aikainen väestönkasvun hidastuminen on taittunut ja kuluvan vuoden alkupuolella väestönkasvu kiihtyi uusiin lukemiin ennätyksellisen vilkkaan maahanmuuton ansiosta. Helsingin seudun sisällä kuntien väliset erot väestökehityksessä ovat merkittäviä. Alentuneen syntyvyyden ja väestön ikääntymisen vuoksi luonnollisen väestönmuutoksen trendi on Helsingin seudullakin ollut laskeva jo … Lue lisää

Väkeä muuttaa nyt vilkkaasti Helsingin seudun kuntien välillä, opiskelijat valuvat alueelta pois

Helsingin seudun yritysten suhdanneodotukset ovat heikentyneet Ukrainassa käytävän sodan vaikutuksesta erityisesti teollisuudessa, rakentamisessa ja palvelualoilla. Seudun tuotannossa näkyy pientä kasvua, mutta kustannusten voimakas nousu painaa liiketoimintaa. Seudun kuntien välinen muutto käy vilkkaana. Väkeä muuttaa myös aiempaa enemmän pois Helsingin seudulta, selviää Kaupunkitutkimus TA:n toteuttamasta Helsingin seudun toimialakatsauksesta 2/2022. Helsingin seudun väestökehitys on palautunut hitaasti koronaviruspandemian … Lue lisää