Helsingin seudun väestö kasvaa taas voimakkaasti, mutta kuntien välillä on suuria eroja

Tarkastelimme Helsingin seudun väestökehitystä osana Helsingin seudun kauppakamarin elokuun Suhdannepulssia. Kävi ilmi, että koronapandemian aikainen väestönkasvun hidastuminen on taittunut ja kuluvan vuoden alkupuolella väestönkasvu kiihtyi uusiin lukemiin ennätyksellisen vilkkaan maahanmuuton ansiosta. Helsingin seudun sisällä kuntien väliset erot väestökehityksessä ovat merkittäviä. Alentuneen syntyvyyden ja väestön ikääntymisen vuoksi luonnollisen väestönmuutoksen trendi on Helsingin seudullakin ollut laskeva jo … Lue lisää